Nieuws

> TPV Dijkzicht en de toekomst
Geplaatst op: 22 november 2022

Uitnodiging bijzondere ledenvergadering dinsdag 13 december 2022 om 19.30 uur.

Beste leden,

In de ontwikkeling van het ledenbestand van onze tennis- en padelvereniging kan in de laatste jaren een duidelijke trend worden geconstateerd: het aantal tennisleden daalt en het aantal padelleden stijgt. Momenteel zijn er 352 padelleden, 379 combileden en 921 tennisleden, totaal 1652 leden.
Verder staat er een voortdurend toenemend aantal personen op de padelwachtlijst: we zijn begin juli 2022 met een schone lijst begonnen en nu staat de teller al weer op 143.
Als je deze ontwikkelingen afzet tegen het aantal beschikbare banen (11 tennisbanen buiten, 6 tennisbanen binnen en 6 padelbanen buiten), kun je constateren dat er op ons park relatief veel tennisbanen en dus relatief weinig padelbanen zijn.
En als we naar de bezetting van met name de tennisbanen binnen en de opblaashal kijken dan zien wij dat deze veelvuldig leeg staan, terwijl de padelbanen vaak overbezet zijn.
En het zal niet verbazen: wij verwachten de komende jaren een verdere toename van het aantal padelleden en terugloop van het aantal tennisleden. Ook verwachten wij een verdere terugloop van het aantal verhuurde tennisbanen in onze hallen in de winter.
Kortom: wij zijn er van overtuigd dat het verstandig is de tennisbanen in hal 2 (baan 18-19-20) op te offeren voor 4 padelbanen. Dan sluit de verhouding tussen tennis- en padelbanen beter aan op de verhouding tussen het aantal tennis- en padelleden. Wij beseffen dat tennisleden dit als minder prettig kunnen ervaren, maar wij staan voor een toekomstbestendige en blijvend levensvatbare vereniging.

Een ander punt dat de toekomstbestendigheid en ook de verduurzaming van onze vereniging betreft, is het aanbrengen van zonnepanelen. In de hoop nogmaals voor de provinciale subsidie in aanmerking te komen, is besloten de investering in zonnepanelen door te schuiven naar 2023. Er wordt nog onderzocht hoeveel zonnepanelen er het beste geplaatst kunnen worden.

Omdat zowel de investering in het realiseren van padelbanen in hal 2 als het aanbrengen van zonnepanelen om meer dan € 25.000 gaat, is instemming van de ledenvergadering nodig. Daarom is er op 13 december aanstaande om 19.30 uur een bijzonder ledenvergadering in de tussenruimte van onze 2 tennishallen, waarin beide voorstellen zullen worden toegelicht. Daarna is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen; tenslotte vindt er over deze bestuursvoorstellen een stemming plaats.
Wij stellen het op prijs als U de vragen die U heeft voor 6 december opstuurt naar administatie@tvdijkzicht.nl , dan kunnen wij de beantwoording hiervan voorbereiden en tijdens de vergadering als eerste aan de orde stellen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur