Nieuws

> Mededelingen vanuit het bestuur
Geplaatst op: 20 juni 2024

Beste leden,

Bestuurlijke wijzigingen:
Kees de Boer, onze voorzitter, André Karregat, de penningmeester en Linda Bond, jeugdbestuur, hebben aangeven dat ze zich na vele jaren grote inzet niet herkiesbaar zullen stellen. Dat betekent dat ze aftreden na onze jaarvergadering (maart 2025) en dat we dus op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter, penningmeester en vertegenwoordiger van de jeugd.
Als er leden zijn of je kent leden die interesse hebben en die zich graag voor de vereniging willen inzetten als bestuurslid, dan horen wij dat graag.
Kees, Andre en Linda blijven in ieder geval daarna beschikbaar als vrijwilliger en als vraagbaak.

Padel:
Jenny Molenaar (Pink) vertegenwoordigt sinds enige maanden de padelspelers in ons bestuur. Wij zijn daar erg content mee.

Helaas komt nog steeds voor dat er van de boekingen voor de padelbanen misbruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld het boeken op andere namen, zelfs boeken op naam van leden zodat niet leden kunnen spelen.
Wij gaan hier strenger op controleren en wanneer blijkt dat er niet volgens de regels is gereserveerd zal er een waarschuwing volgen voor degene verantwoordelijk voor de reservering. Bij meerdere waarschuwingen volgt royement van het lidmaatschap.

Helaas zijn er vaak vernielingen van het hekwerk van de padelbanen. Wanneer dit is gebeurd zullen de camerabeelden worden teruggekeken en zal de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld en gelijk geroyeerd worden als lid. We hopen dat ook andere leden toezien op het juiste gebruik van onze banen en het melden  aan ons als er dingen gebeuren die niet geoorloofd zijn.

Wij wensen verder alle leden een prettige vakantie en zien jullie graag terug op ons prachtige en gezellige park met de vele toernooien die weer in de planning staan.

Met sportieve groet,
Het Bestuur