Nieuws

> Bericht voor de leden
Geplaatst op: 6 juni 2023

Beste leden,

Omdat het op onze Tennis- en Padelvereniging steeds drukker wordt, is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken zodat iedereen blij blijft met onze vereniging. Daarom staan hieronder enkele huishoudelijke mededelingen en vragen wij U om begrip en medewerking.

Parkeren
Omdat onze sportvelden omringd zijn door woningen, neemt de druk op de parkeerplaatsen voor auto’s toe. Daarom vragen wij iedereen zoveel mogelijk op de fiets naar de vereniging te komen, dat is ook een prima warming-up. En als U op een druk tijdstip met de auto komt, kunt U ook uitwijken naar het parkeerterrein bij het zwembad. Dat is maar een halve minuut verder lopen en draagt er aan bij als goede vrienden met onze -soms minder mobiele- omwonenden om te gaan.

Opruimen (milieuvriendelijk tennis- en padelspelen)
Wij willen iedereen met nadruk vragen bij het verlaten van de baan alles op te ruimen. Dus ballen waar je niet meer mee speelt, lege flesjes etc.: gooi ze alsjeblieft in de vuilnisbakken. Of, nog beter: op ons terrein staan speciale bakken waarin legen flesjes met statiegeld kunnen worden gedeponeerd. Zo help je op 2 manieren onze vereniging.

Bestellen aan de bar
Omdat wij een verenigingskantine hebben en de werkdruk bij de kantinebrigade vaak hoog is, is besloten dat een bestelling vanaf het terras aan de bar gedaan moet worden en daar ook moet worden afgehaald. En als je naar de bar loopt om iets te bestellen, wordt het terugbrengen van glazen en borden hogelijk gewaardeerd. Hiermee kunnen we beter garanderen dat de kwaliteit van onze bediening zo hoog mogelijk blijft.

Sluiting kantine op zondag
Op zondag zal de kantine steeds om 16.00 uur sluiten, behalve als er een toernooi is.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur