Nieuws

> Uitbreiding park met 3 padelbanen
Geplaatst op: 14 januari 2021

3 nieuwe padelbanen

Beste leden,

Gegeven de corona voorschriften ziet het er niet naar uit dat het lukt om binnenkort een ledenvergadering te plannen. Wij betreuren dat, maar wij proberen op belangrijke punten de gewenste zorgvuldige besluitvorming binnen onze vereniging zoveel mogelijk te laten verlopen vergelijkbaar met in een normale algemene ledenvergadering. Daarom willen wij u hierbij informeren over een ingrijpend plan dat normaal gesproken op een ledenvergadering aan de orde zou zijn geweest. Ook beschrijven wij de stemprocedure die bij dit voorstel van toepassing is.

Wij zijn van plan ons park uit te breiden met 3 nieuwe padelbanen, direct naast de huidige 3 padelbanen. Voor dit plan hoeft slecht 1 tennisbaan –baan 10- te worden opgeofferd, terwijl de huidige banen 11-12 en 13 twee meter naar achteren moeten worden geschoven (zie bijgevoegde tekeningen van de situatieschetsen). Voor dit plan hebben wij inmiddels toestemming van onze Gemeente gekregen.

De investering die hiermee is gemoeid is circa € 200.000 exclusief BTW. Voor deze investering zal een lening aangevraagd worden bij het BNG Duurzaamheidsfonds met borgstellingen van onze Gemeente en het SWS Borgstellingsfonds. Tevens zal een beroep worden gedaan op een BOSA subsidie, gerelateerd aan het investeringsbedrag. De lening heeft een rente van 1,9% en een looptijd van 15 jaar.

Is het een verstandige investering?
De padelsport mag zich, ook bij onze vereniging, verheugen op een sterk groeiende belangstelling. Wij hebben ons in het voorjaar van 2020 genoodzaakt gezien voor padel een ledenstop in te voeren; inmiddels hebben wij een wachtlijst van ruim 40 aspirant-leden.
Door deze investering is het mogelijk om circa 250 nieuwe padelleden toe te laten. Als we voorzichtig uitgaan van 100 nieuwe leden in 2021 en nog eens 100 extra nieuwe leden  in 2022, bedragen de extra contributie-inkomsten respectievelijk € 16.500 en € 33.000.
Afgezet tegen de aflossing en rente van de lening per jaar van € 13.333 + € 3.800 = € 17.133 hebben wij er vertrouwen in dat deze investering zich makkelijk terug betaalt.

Hoe verloopt de stemprocedure?
Voor het doen van een investering van deze omvang is instemming nodig van de ledenvergadering, maar een fysieke vergadering zit er op dit moment niet in. En een Zoom of Teams meeting lijkt ons met een vereniging van 1400 leden praktisch onhaalbaar.
Daarom willen wij de volgende stemprocedure volgen om toch tot een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen die aansluit bij de normale gang van zaken.

  1. Alle leden kunnen vragen stellen  over dit plan via administratie@tvdijkzicht.nl. Dit kan tot en met volgende week dinsdag 19 januari 2021 uiterlijk 17.00 uur.
  2. De vragen worden verzameld en alle vragen inclusief antwoord van het bestuur worden op donderdag 21 januari weer in een mail naar alle leden verstuurd, wat een bijdrage kan leveren aan een zorgvuldige afweging over dit plan onder onze leden.
  3. Op zaterdag 23 januari 2021 van 10.00 tot 12.00 kunnen leden hun stem uitbrengen in de tenniskantine. Uiteraard wordt deze stemming coronaproof georganiseerd. Voor de zorgvuldigheid vragen wij iedereen die een stem komt uitbrengen zich te identificeren met de tennispas of ID bewijs (padelleden).

De uitslag van de stemming wordt daarna zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via een mail naar de leden

Wij geven je graag een impressie van de voor- en na situatie. TV Dijkzicht streeft ernaar om uit te breiden met 3 padelbanen.

Oude situatie

Nieuwe situatie