Commissies

> Technische commissie

Technische commissie

Binnen Tennisvereniging Dijkzicht heeft de technische commissie de specifieke taak om de tennissport als wedstrijdsport te bevorderen binnen de vereniging. De doelstelling daarbij is het verhogen van het wedstrijdniveau van TPV Dijkzicht in het algemeen en het realistisch streven naar een zo hoog mogelijk niveau voor de landelijke competitieteams en de districts competitieteams.

  • De TC is verantwoordelijk voor de bij de KNLTB geregistreerde speelsterkten van de leden, conform het dynamisch speelsterkte systeem (DSS) en de opgave daarvan bij nieuwe aanmeldingen.
  • Indeling en inschrijving van competitie-teams in de voorjaars- en najaarscompetitie, zowel landelijk als voor het district Noord-Holland-Noord. Ook de jeugdteams worden samen met de Jeugdcommissie en de trainers door de TC ingedeeld.
  • Het organiseren van “captain-avonden” voor de aanvoerders van de competitieteams.
  • Het maken van baanschema’s voor de competitiedagen.
  • Het organiseren van de Senioren Clubkampioenschappen.
  • Het streven naar een nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie en de trainers.
  • Het zorgen voor een goede communicatie naar de leden.

Indeling competitieteams

De indeling van de spelers vindt primair plaats op grond van aan het competitieniveau gerelateerde speelsterkte, met name in de hogere speelsterkte niveaus. Maar, ook verzoeken van groepen spelers voor opstelling in één team worden in overweging genomen voor zover dit past binnen het TC beleid. Leeftijdsdispensaties en dispensaties voor 2 keer spelen worden ook door de TC schriftelijk aangevraagd bij de KNLTB.

Afhankelijk van het aanbod van spelers die competitie wensen te spelen, zullen per team meer spelers worden opgenomen dan vereist, als daardoor het evenwicht in speelsterkte in het team daardoor niet negatief wordt beïnvloed. Per team wordt een captain aangesteld die verantwoordelijk is voor de aansturing en controle op de naleving van competitie-reglementen door zijn/haar team. Het is ten eerste belangrijk voor leden die ingedeeld willen worden in de competitie, dat de aanmelding compleet en op tijd wordt aangeleverd. Ook moet de speler op alle competitiedagen beschikbaar zijn.

In principe bepaalt de teamcaptain in overleg met de teamleden de opstelling per speeldag, naar de regels van de KNLTB. Als er problemen zijn met de overeenstemming, kan de TC aanwijzingen geven voor de opstelling. Bij uitval van spelers zorgt de teamcaptain voor gelijkwaardige invallers om het team te completeren. Als dit niet mogelijk is, heeft de TC het recht om in door haar te beoordelen bijzondere situaties, per speeldag speler(s) in een ander team op te stellen in overleg met die speler(s) en zijn/haar teamcaptain, om incompleet spelen van dat team te voorkomen.

Commissieleden

Louis Bond Clubkampioenschappen senioren 0623896854
Evert Veerman Clubkampioenschappen senioren 0621484185
Jan Kes Clubkampioenschappen senioren 0651235326
Louise Keuken Clubkampioenschappen senioren 0610792781