Commissies

> Accommodatiecommissie

Accommodatiecommissie

De accomodatiecommissie van onze vereniging met Cor Leber als vertegenwoordiger in het bestuur heeft zich ten doel gesteld de groundsman te ondersteunen wanneer hij daar behoefte aan heeft. In de meeste gevallen zal dat bestaan uit groenwerkzaamheden, omdat die tijdrovend en zwaar zijn.

De commissie wil graag met de leden communiceren over de accomodatie. Dat betekent concreet dat wanneer u zich aan dingen stoort, goede suggesties heeft of wanneer u iets wil voordragen voor vervanging of reparatie laat het ons dan weten. Tenslotte kan de groundsman niet alle kleine gebreken zelf gelijk in de gaten hebben.  Hiervoor kunt u gebruikmaken van ons emailadres: accommodatiecommissie@tvdijkzicht.nl.

Als laatste wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om leden die dat leuk vinden uit te nodigen zich beschikbaar te stellen voor de accomodatiecommssie. We werken wanneer dat noodzakelijk is en alleen met mensen die het leuk vinden!

Interesse? Mail naar accommodatiecommissie@tvdijkzicht.nl

Commissieleden

Rick Huygen Tuintoppers
Kees de Kapper (Mooijer) Tuintoppers
Piet Bond Tuintoppers
Pieter de Lange Tuintoppers
Nico Oud Tuintoppers
Jaap Spinne Tuintoppers
Evert Suikere Tuintoppers