Nieuws

> Corona update
Geplaatst op: 5 november 2020

Aansluitend op de laatste corona maatregelen heeft de knltb besloten dat het dubbelspel voor senioren de komende 2 weken niet meer toegestaan is. Dit betekent dat er maximaal 2 personen op een tennis- of padelbaan mogen spelen. Lesgroepen met meer dan 2 volwassenen worden via de trainers op de hoogte gesteld van de gevolgen hiervan voor de lessen.

Wij willen iedereen met nadruk vragen zich aan de afspraken te houden. Anders dreigen er bij controle boetes te worden uitgedeeld en het park gesloten te worden en dat is toch het laatste wat wij willen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur